Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Jordbrukets påverkan i förhållande till bakgrundsbelastning

Länsstyrelserna arbetar just nu med bedömning av betydande påverkan av näringsämnen i kustvatten. Inför arbetet gjordes ett metodtest som baserades på SVAR2012:2 och den modellkörning som fanns tillgänglig jan 2018. I det skarpa underlaget som baseras på SVAR 2016 och modellkörning tillgänglig i mars 2018 verkar det som att jordbruk får större betydelse som betydande påverkanskälla (jordbrukets påverkan är större i förhållande till bakgrundsbelastningen än i metodtestet). Vad kan detta bero på, har modellen utvecklats i delar som kan ge denna effekt? vi har i dagsläget ingen uppfattning om vad som är mera rätt eller fel, men undrar över möjliga orsaker.

Kommentarer

 • Hej!

  Den nya versionen av S-HYPE är baserad på nya indata gällande markanvändning, jordart och jorddjup. Speciellt har detta påverkat modelleringen av jordbruksmark där vi den här gången har gått över till den digitala åkermarkskartan för jordbruket, medan vi tidigare använde jordartsdata från SGU. Detta påverkar halterna och mängderna avrunna näringsämnen från jordbruk. Dessutom är det som benämns som antropogen belastning osäkert. Den beräknas genom jämförelse med uppskattningar av läckage från extensiv vall, vilket i sig är osäkert bestämt. Utöver detta finns några faktorer som leder till att jordbrukets betydelse kan ha ökat i den senaste modellversionen är:
  • Atmosfärsdepositionen har sänkts med 10% jämfört med i den föregående simuleringen (baserat på Engardt, M., Simpson, D., Schwikowski, M. & Granat, L. (2017) Deposition of sulphur and nitrogen in Europe 1900–2050. Model calculations and comparison to historical observations. Tellus B: 2017, 69).
  • Jordbruksläckaget är något uppjusterat baserat på utvärdering av mätdata.
  • Läckaget från skog har sänkts en aning, speciellt för fosfor som var överskattad i förra versionen.
  • Avrinningen av vatten från jordbruksmark är något högre (var något i underkant i förra versionen).
  Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.