Hur beräknas sjöars vattenvolym?

Hej,

SVAR innehåller maxdjup, medeldjup, och vattenvolym för många sjöar, men inte för alla. Jag antar att det inte är så att alla sjöar mätts in, utan att det är en beräkning som använts? Hur ser den beräkningen ut, och varför är den inte gjord för alla sjöar?

Kommentarer

 • Hej Dan-Erik!

  De sjöar, för vilka SMHI har volymuppgifter, kan ha fått sina volymer bestämda på olika sätt. Oftast utgår beräkningarna från en sjödjupskarta. Om det redan på kartan står en volymuppgift så används den, och då har vi valt att lita på den person som ritade kartan. De sjödjupskartor som vi fått till SMHI på senare tid kommer ofta från kommersiella företag eller ideella föreningar, och de brukar ha tillgång till GIS-programvara samt vara intresserade av att beräkna volymen själva. Även äldre kartor kan ha angiven volym.

  Med början på 1990-talet digitaliserades en del sjödjupskartor, men oftast enbart 3-5 djupkurvor samt strandlinjen per sjödjupskarta. Ett enkelt program beräknade volymen utifrån angett bottendjup, djupkurvor samt strandlinje. Jag misstänker att det beräknades en area per djupkurva och att det antogs ett linjärt samband mellan varje djupkurva. Hur som helst erhölls en volymuppgift.

  På senare år har SMHI testat att digitalisera alla djupuppgifter från ett antal sjödjupskartor, och sedan bygga en 3D-modell i GIS-programvara, därefter generalisera modellen och slutligen ta fram volym. Det tar någonstans mellan 2 timmar för en enkel sjö, till flera dagar för en komplicerad sjö. Resultat och tillförlitlighet beror till största delen på hur underlaget ser ut. I de fall det endast finns strandlinje och enstaka djuppunkter så är volymen osäker, men ju fler lodlinjer och djupkurvor som använts, desto tillförlitligare volym. Allra bäst blir det om sjön har ekolodats och det finns sjödjup för hela sjöns yta.

  Med tanke på att vi har fler än 8000 sjödjupskartor i pappersform så är det i nuläget ogörligt att beräkna volym för alla sjöar. Varje sjö kan ha flera sjödjupskartor av olika ålder och kvalitet. SMHI har försökt att välja ut den karta, och därmed volym, som bäst representerar hur sjön ser ut idag.

  Med vänlig hälsning,
  Ola
  Ola Databasexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.