Till senaste kommentaren

Hur beräknas enskilda avlopp med direktutsläpp till kusten?

I vilken post finns utsläpp från enskilda avlopp med direktutsläpp till kustvattenförekomsten? Ligger alla enskilda avlopp inom avrinningsområdet med i "belastning från land" , dvs även de som har direktutsläpp till kusten, eller har man skilt på EA uppströms och EA med direktutsläpp i beräkningarna? Eller finns EA med direktutsläpp till kusten inte ens med i modellkörningarna med S-HYPE eller kustzonsmodellen?

Kommentarer

 • Hej Malin,
  Belastning på kustvattenförekomster från enskilda avlopp beräknas med S-HYPE och redovisas därmed mycket riktigt under ”belastning från land”. En beskrivning av hur information om enskilda avlopp sammanställs finns att läsa här: https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-punktkallor-i-vattenwebb-1.22746

  I S-HYPE delas belastningen från de enskilda avloppen upp i två lika stora delar. Den ena halvan har en schablonmässig markretention på 20 % innan den når ytvattnet medan den andra halvan belastar ytvattnet direkt. Därefter sker en viss (mindre) ytvattenretention innan belastningen når kustvattenförekomsten.

  Vänliga hälsningar,
  Sofie Schöld
  Sofie Modellexpert kustvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.