Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur är det med SUBID 4418 - finns det någon reglering i utloppet av Viksjön?

Hej!
Jag försöker förstå mig på hur SUBID 4418 fungerar hydrologiskt. Finns det någon reglering i utloppet av Viksjön som påverkar de modellerade flödena i Vattenweben? Enligt damm- och sjöregistret finns ingen damm där, men enligt YtSim ligger det en reglerande anläggning där som kraftigt tycks påverka sjövattenytan. Enligt VISS (SMHIs expertbedömning) så bedöms fluktuationerna i Viksjön vara betydande, vilket ju torde innebära ett den regleras relativt omfattande. Hur ser modellen/-erna (SHYPE och YtSim) egentligen ut här och hur kan jag komma vidare i frågan? Vänligen, Anna Åkesson
Anna Åkesson

Kommentarer

  • Hej Anna!
    Uppgiften om att Viksjön är reglerad kommer från början från en sammanställning som en kollega vid SMHI gjort om regleringsamplituder. Enligt denna har Viksjön en regleringsamplitud = 2.76 m. Det finns en damm i dammregistret vid utloppet av delområdet nedströms Viksjön, subid 4449. Den lilla sjön ser ut att heta Vassbotten. Man ser även dammen i flygbilder över området. Denna dämmer sannolikt därmed även Viksjön. Egentligen borde därför båda ytorna dämmas av dammen i 4449. Detta skulle vi kunna beskriva bättre i S-HYPE nu än tidigare. Den stora reglervolymen hamnade av tekniska skäl i Viksjön eftersom tidigare uppgifter inte var lika högupplösta i rummet. Sedan kan det hända att man i verkligheten inte utnyttjar så stor amplitud som 2.76 m i det aktuella sjösystemet. I dammregistret saknas dessa uppgifter om dammen.
    Niclas Hydrolog
  • Tack Niclas, det stämmer väl med mina egna funderingar. Vi vet en del om dammen/regleringen i Vassbotten och misstänker precis som du skriver att de båda sjöarna (Vassbotten/Viksjön) samvarierar. Då förstår jag också bättre varför regleringen i modellen ligger där den ligger och varför modellerade resultat (YtSim och flöden från SHYPE) ser ut som de gör. Stort tack för snabb och matnyttig information!
    Anna Åkesson

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.