Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Har golfbanor en egen schablon för läckage?

S-HYPE har gett väldigt låga läckagesiffror för urban markanvändning inkl. dagvatten för vattenförekomsterna Raggavaviken och Österlångslädan. Antropogen fosforbelastning var bara 2 kg/år för Österlångslädan och 1 kg/år för Raggavaviken. Dessa avvattnar en golfbana och mätningar inom LOVA-projekt visar på höga halter av näring. Har golfbanor egna schablonvärden för läckagesiffror eller används bara en generell schablon för dagvatten i stort? I så fall kan nog läckaget underskattas.
Anneli

Kommentarer

  • Hej!
    Tack för din fråga. Vi särskiljer i dagsläget inte golfbanor från övrig semiurban markanvändning, som t.ex. parker och trädgårdar, i våra beräkningar.
    Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.