Grundvattenavrinning

Jag ser på vattenwebb att det finns simulerat flödesdata per avrinningsområde. Som jag förstår handlar det om ytvattenavrinning. Men jag är faktiskt intresserad av grundvattenavrinning, och speciellt av avrinningen från grundvatten ut i sjöar/vattendrag. Detta kan variera mycket i tid och rum längs vattendrag. Jag ser i beskrivningen av S-HYPE modellen at det räknas ut relevanta variabler (”simulated local runoff from land area”, ”simulated runoff from soil layers 1 to 3”), men jag kan inte hitta dessa data på vattenwebb. Hur kan jag få tag i dessa data?
Marcus Klaus

Kommentarer

  • Hej Marcus!
    Den avrinning som beräknas inkluderar bidrag från både grundvatten och ytavrinning men de särredovisas inte i Vattenwebb.

    Som du skriver beräknar modellen även flöden från olika markskikt. I en äldre version av S-HYPE (se Vattenwebb Arkiv, V-2013-08-01, tabellen "Flödesinformation", fliken "Flödesinformation") redovisas "Grundvattenutströmning [%]". Denna testvariabel beräknades som summan av utflödet från de två nedersta markskikten i modellen dividerat med den totala avrinningen i området. En hög procentsiffra betyder alltså stort relativt bidrag från grundvatten i förhållande till ytavrinning. Kanske kan detta vara till hjälp för dig? Tyvärr redovisas inte denna beräkning i senare modellversioner eftersom den inte efterfrågas av våra finansiärer längre.


    Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.