Till senaste kommentaren

Hur fördelas vattenföringen vid bifurkationer?

Det måste vara svårt att ta hänsyn till bifurkationer när vattenföring beräknas. Går det över huvud taget att göra det på ställen där det inte finns några verkliga mätningar?

Kommentarer

 • Hej!

  Hur flödet fördelas i olika grenar vid bifurkationer uppskattas i S-HYPE mha:

  1. Vattenföringsmätningar där det finns sådana.
  2. Vattenkvalitetsmätningar (kväve och fosforhalter) som används för att ställa in hur man måste blanda vatten med olika halter. Det kan till exempel handla om hur mycket av utflödet från en sjö (låg halt) som bör blandas med vatten från jordbruksområden (hög halt) för att halten vid en provtagningspunkt ska stämma överens med mätningar därifrån.
  3. Annan kunskap om till exempel maxflöden genom olika vattendrag eller kraftverk.
  4. Expertbedömningar om vad som är rimligt.

  Noggrannheten i uppskattningen minskar naturligtvis med minskande kunskapsunderlag. Uppskattningarna baserade på expertbedömningar har betydande osäkerheter.

  Vi ursäktar det sena svaret på din fråga.

  Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.