Till senaste kommentaren

Flödesmätningar Saxån-Braån

Hej, har mätt upp och kontrollerat flödena i dessa vattendrag och ser att ni är väl höga. Länsstyrelsen vet i nuläget att tryckmätningen/ nivå på punkt 182 har inte fungerat sedan maj månad och är dessutom felplacerad enligt beprövad kunskap.
Detta sammantaget innebär felaktiga belastningsdata och uttag av vatten till bevattning.
Bengt Rahm Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej,
    Den modell som används för att beräkna vattenflöden i Vattenwebb heter HYPE, och mer information om den finns på SMHIs hemsida: https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hype-1.557. I korta drag tar modellen hänsyn till observerad nederbörd och temperatur samt en mängd andra parametrar (exempelvis markanvändning och jordart) för att beräkna vattenflöden i Sverige. Vid vattenflödesprognoser används den meteorologiska prognoser (hur mycket det väntas regna och den temperatur det väntas vara). Vid mätstationer korrigeras det modellerade vattenflödet efter det observerade. Då det saknas observationer i det vattendrag du var intresserad av, kan ingen sådan korrektion göras utan det modellerade flödet utgörs av ren modelldata. Den metod som används för att kalibrera modellen är speciellt lämpad för att fånga högflöden, men gör att flöden kan överskattas något vid lågflödessituationer.
    Mvh
    Modellexpert sötvatten
    Hypesupport Modellexperter sötvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.