Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Felaktiga punktkällor i S-hype

När jag har gjort sammanställningar av källfördelningar från S-hype har jag hittat konstigheter på vissa punktkällor. Vissa djurgårdar ligger inlagda som mycket stora punktkällor
se tex direkt uppström,s Tåkern
http://vattenweb.smhi.se/scenario/#%7B%22versio...

Kommentarer

 • Vi noterar ofta att de punktkällor som lagts in från nationella sammanställningar (i det här fallet SMEDs FUT från 2009) verkar orimligt höga eftersom det leder till överskattningar vid nedströms mätstationer. Detta kan ha sin förklaring i att siffrorna från FUT snarare anger en maxgräns än det faktiska utsläppet? Det finns naturligtvis möjlighet att använda lokala/regionala sammanställningar om dessa finns. På ett högre plan handlar det om vi ska använda nationella sammanställningar eller bästa tillgängliga. Hur kan vi avgöra vad som är rimligt?

  Vi har även funderat kring att införa en "emissionskoefficient" i modellen för att kunna få en bättre samstämmighet mellan bruttoutsläpp och vad som mäts upp. Då skulle vi utifrån mätdata uppskatta de faktiska belastningarna och få en säkrare källfördelning.

  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig
 • Vi står gärna till tjänst med regionala samamnställningar om det behövs. Just i detta fall är det två frågor, ska djurgårdar vara med över huvud taget, deras utsläpp borde ju fångas upp genom jordbruksmarken. Det verkar också vara så att bara vissa djurgårdar är med och andra inte.
  NIvån på just denna punktkälla måste vara flera 10-potener för hög, 1,4 ton är i nivå med ett stort pappersbruk.

 • Det är bra med skarpa ögon som synar de data som används! Siffrorna kommer som sagt från den nationella sammanställningen av SMED som gjordes i FUT 2009, och samma mängder finns t.ex. på Naturvårdsverkets hemsida.

  Vi bör ta ett beslut om vi ska fortsätta att använda nationella sammanställningar av utsläpp eller börja plocka in regionala/lokala uppgifter parallellt. Nu råkar jag veta att du är en tillförlitlig källa i det här sammanhanget, men vi behöver någon slags generell kvalitetssäkring när vi ändrar indata till våra modellberäkningar.

  Den bästa informationen vi har är annars när vi jämför modellresultat med mätdata. När vi hittar platser där modellen påvisar stora avvikelser från mätningar tyder det på att utsläppsdata inte är korrekta. Vi borde då försöka ta kontakt med regionala/lokala myndigheter och påtala detta för att se om det finns bättre utsläppssiffror. Det är alltså angeläget för oss att få förbättrad information om punktkällor från länsstyrelser och kommuner.

  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.