Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Felaktiga flöden.

Hej!
Jag funderar på hur ni mäter/prognostiserar vattenflöden. Jag bor vid Hörnån i västerbotten, och enligt grafen så ligger den på runt 4 kubik och sjunkande. I själva verket har den stigit sista veckan och är nog minst tio kubik?

Kommentarer

  • Hej Stefan!

    Den modell som används för att beräkna vattenflöden i Vattenwebb heter HYPE, och det går att läsa mer om den här på SMHIs hemsida: https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hype-1.557. I korta drag tar modellen hänsyn till observerad nederbörd och temperatur samt en mängd andra parametrar (exempelvis markanvändning och jordart) för att beräkna vattenflöden i Sverige. Vid vattenflödesprognoser används den meteorologiska prognoser (hur mycket det väntas regna och den temperatur det väntas vara).

    Vid mätstationer korrigeras det modellerade vattenflödet efter det observerade. Om det vid en mätstation mäts ett flöde på 10 m3/s och modellen säger att det är 4 m3/s så korrigeras resultatet och blir 10 m3/s.

    I Hörnåns fall finns det ingen mätstation i vattendraget, så modellen kan inte korrigeras. Det är därför troligt att din observation stämmer bättre än modellen just nu.
    Hypesupport Modellexperter sötvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.