Till senaste kommentaren

Enskilda kraftverks påverkan på hydrologisk regim

Er modelldata har som bekant beräknade flöden för naturlig vattenföring och stationskorrigerade värden för aktuell vattenföring, med eventuell reglering inräknad.
Med datan kan man relativt enkelt beräkna hydrologisk regim för olika sträckor.

Jag funderar om det på liknande sätt går att räkna ut åtgärders effekter på den hydrologiska regimen vid enskilda kraftverk? Säg till exempel att vi har ett vattendrag med aktiv reglering vid 5 olika platser, men vi väljer att avveckla regleringen vid en av dammarna. Eller att vi istället väljer att öka minimitappningen vid flera av dammarna.

Om inte - går det att enkelt beräkna enskilda dammars bidrag till avvikelsen från referensförhållandet och vilken data behöver man i så fall tillgång till?

Det är framför allt Volymsavvikelsen och Avvikelsen i flödets förändringstakt jag har i åtanke här.
David Östby

Kommentarer

  • Hej
    Du skulle kunna prova SMHIs simuleringsprogram YtSim. Det är under utveckling men går bra att prova.
    Det är ett program där du kan testa dammarnas inverkan på flödet. Det finns en användarmanual som hjälper dig att komma igång.
    Maud Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.