Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Edeboviken. Industri saknas?

Hej
Sitter och tittar på Edeboviken (Stockholms län). Halsta pappersbruk verkar inte finnas med som källa. Antropogen, Industri. För inte räknar ni väl det som reningsverk? Finns även ett reningsverk med Edeboviken som recipient.
Vänliga hälsningar
Christina

Kommentarer

 • Hej Christina,
  Hallsta pappersbruk finns med i Kustzonsmodellen som en punktkälla med direktutsläpp i kustvattenförekomsten. Punktkällor med direktutsläpp presenteras under Total belastning -> Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten på fliken "Källfördelning" när du laddar ner filen för Edeboviken från Vattenwebb. Kategorin "Direktutsläpp.." är inte uppdelad på olika källtyper (avloppsreningsverk eller industri) till skillnad från de punktkällor som är belägna längre inåt land.

  De punktutsläpp som du ser under "Total belastning från land" och "Landkällor" är utsläppskällor som är belägna längre inåt land, i kustvattenförekomstens tillrinningsområde. Dessa beräknas med den hydrologiska modellen S-HYPE och belastningen från dessa når alltså kusten via avrinning från land. Det är alltså olika punktkällor under direktutsläpp respektive avloppsreningsverk och industri.

  Vänliga hälsningar,
  Sofie
  Sofie Modellexpert kustvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.