Djupdata för insjöar

Hej,
För sjöidentitet 658397-127781 Stora Le/Foxen anges i Damm och sjöregister ett maxdjup av 29 m vilket avviker kraftigt från verkliga förhållanden. De nedladdningsbara djupkartorna i Damm och sjöregister har ett maxdjup av 99 m för Stora Le och 57 m för Foxen. I "Sjödjup och sjövolym" har det data som markeras som "primärkarta" ett maxdjup av 102 m för Stora Le. Det vore trevligt om detta kunde rättas till så ett mer rättvisande djupdata anges i Damm och sjöregister. Även om den allra djupaste punkten i Stora Le ligger i Svealand så är den ändå Götalands tredje djupaste sjö efter Vänern och Vättern. (iofs ligger även Vänerns djupaste punkt i Svealand så det går att se olika på turordningen)
Fråga också varför dessa båda sjöar samredovisas. Även om jag som skridskoåkare en tillräckligt kall vinter kan skrinna genom sundet mellan Stora Le och Foxen utan att ta av skridskorna så är det väl att betrakta som två separata sjöar?

En mer allmän fråga är vad som styr vilket djupdata som väljs att redovisas i Damm och sjöregister. När flera djupdata finns tillgängliga stämmer det ofta men inte alltid med det som anges som "primärkarta" i "Sjödjup och sjövolym" med ovan som ett exempel.

Är de djupdata som anges i Damm och sjöregister allmänt att anse som officiella uppgifter för Svenska insjöar?

/Lars
Lars Pettersson

Kommentarer

 • Hej Lars,

  Stora Le och Foxen har samredovisats i SMHI:s register sedan lång tid tillbaka. Den troligaste orsaken är att de som tillhörande samma reglerade sjösystem fick en gemensam sjöidentitet (658397-127781) baserat på sjösystemets utlopp, och att uppgifter som hör till någon av sjöarna därefter registrerats på den gemensamma identiteten.
  Jag kan bekräfta att vissa sjökartor har väsentligt större angivet maxdjup än 29 m, och att det bör justeras vid nästa översyn av tjänsten i Vattenwebb.

  Ibland har sjöar fler än en sjödjupskarta. Kartorna har oftast olika upplösning och kan skilja sig åt ifråga om mätmetod och noggrannhet. En del kartor är väldigt gamla, och en del är tämligen moderna. Den mest representativa kartan för den nuvarande sjön, baserat på aktualitet och noggrannhet, har valts ut och kallas för primär karta.

  SMHI är inte som myndighet ansvarig för djupinformation för sjöar, vattendrag och kustvatten. Den rollen har Sjöfartsverket. Därför kan djupdata i "Damm- och Sjöregister" inte slås fast vara de officiella svenska uppgifterna. Däremot har SMHI som instruktion att inhämta och förmedla kunskaper om landets hydrologiska förhållanden, och vi anser att både historisk och aktuell sjödjupsinformation faller inom det uppdraget.

  Mvh,
  Ola

  Ola Databasexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.