Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

dagvatten

Hej!
Hur har ni fått fram uppgifter om urbant dagvatten inom källfördelning?

Kommentarer

  • Hej!
    Ursäkta sent svar. Avrinningen från urbana områden beräknas i S-HYPE på samma sätt som för andra typer av mark, t.ex. skog eller jordbruksmark, genom att HYPE-modellen simulerar hur nederbörd rinner genom och över mark. Vattnet tar med sig kväve och fosfor från t.ex. atmosfärisk deposition ut i ytvattnet.  Den bygger inte på indata från andra modeller (t.ex. Stormtac).
    Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.