Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Byskeälvens vattenflöde

Enligt era atuella vattenflöden så ska byskeälven ha börjat sjunka idag 15/5 men jag bor vid byskeälven i Fällfors och här STIGER älven senast till i dag med mer än 1dm per dygn.

Anders Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Ja, det tycks som om prognosmodellen i "Hydrologiskt nuläge" förutspådde flödestoppen 1-2 dagar för tidigt denna gång, åtminstone i mynningen av Byskeälven. Modellen förutspådde här en kulmen 14/5 medan vår mätstation i Byske registrerade kulmen den 16/5 (du hittar data från mätstationen i Byske här).

    Inom en snar framtid hoppas vi använda våra hydrologiska mätstationer för att dagligen korrigera prognosberäkningarna, och då kommer osäkerheten i prognoserna minska ytterligare. Tills vidare måste man själv jämföra modellberäkningarna (i "Hydrologiskt nuläge") med de mätningar som finns (i "Mätningar").

    Historiska jämförelser mellan modell och mätdata presenteras i "Utvärdera modellresultat för sötvatten". Där kan man se att modellen går relativt bra i Byskeälven när man jämför med mätningar, både vid Kåtaselet och i Byske, men det finns förstås tillfällen då modellen avviker från mätningarna. Detta syns t.ex. i vårfloden 2010 då modellens flödestopp (röd kurva) även denna gång var ett par dagar för tidig jämfört med mätdata (svart kurva).

    Marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy