Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Byskeälvens vattenflöde

Enligt era atuella vattenflöden så ska byskeälven ha börjat sjunka idag 15/5 men jag bor vid byskeälven i Fällfors och här STIGER älven senast till i dag med mer än 1dm per dygn.

Kommentarer

  • Ja, det tycks som om prognosmodellen i "Hydrologiskt nuläge" förutspådde flödestoppen 1-2 dagar för tidigt denna gång, åtminstone i mynningen av Byskeälven. Modellen förutspådde här en kulmen 14/5 medan vår mätstation i Byske registrerade kulmen den 16/5 (du hittar data från mätstationen i Byske här).

    Inom en snar framtid hoppas vi använda våra hydrologiska mätstationer för att dagligen korrigera prognosberäkningarna, och då kommer osäkerheten i prognoserna minska ytterligare. Tills vidare måste man själv jämföra modellberäkningarna (i "Hydrologiskt nuläge") med de mätningar som finns (i "Mätningar").

    Historiska jämförelser mellan modell och mätdata presenteras i "Utvärdera modellresultat för sötvatten". Där kan man se att modellen går relativt bra i Byskeälven när man jämför med mätningar, både vid Kåtaselet och i Byske, men det finns förstås tillfällen då modellen avviker från mätningarna. Detta syns t.ex. i vårfloden 2010 då modellens flödestopp (röd kurva) även denna gång var ett par dagar för tidig jämfört med mätdata (svart kurva).

    Niclas Hydrolog, marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.