Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Beskrivning av Hype modell

Hej! Jag jobba med en grundvattenmodell just nu och vi undersöka möjligheter att förbättra förståelse av grundvattenbildning. Jag skulle gärna läsa mer om Sveriges HYPE modell. Finns där en rapport som beskriver hur modellen är uppbyggt och vilke siffror används för olika klasser?
På websidan skriver du att Avrinningsområdet delas upp i delområden och vidare i klasser beroende på markanvändning, jordart och höjd. Jag vill gärna veta:
- Hur vattenbalans funkar för varje klasse.
- Om vi skulle vi kunna beräkna en index till varje klasse som visar del av vatten som infiltrera eller rinner av direkt till ytvatten system från effektiv nederbörd? Detta kan hjälpa oss bestämma grundvatten bildning.
- Har ni en karta till exempel shapefil för klasserna som vi kan använda i vårt modell?

Med vänliga hälsningar

Robertus Hoogeveen

Kommentarer

 • Hej Robertus!
  Roligt att du är intresserad av att göra hydrologiska beräkningar med HYPE-modellen. Jag kan rekommendera att du tittar på dokumentationen som finns i HYPE wiki. Där står vilka hydrologiska processer som beräknas i varje markklass.

  Jag vill också upplysa dig om att SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) utvecklat en egen version av HYPE-modellen för just grundvattenberäkningar. Där har modellen anpassats för att beskriva grundvattennivåer i olika typer av grundvattenmagasin. Kanske kan du få kontakt med SGU och få mer information om detta?

  Över längre tidsperioder kan man approximera grundvattenbildningen med avrinningen eftersom det mesta av avrinningen härstammar från grundvattenutströmning i Sverige.
  Niclas Hydrolog
 • Hej Niclas!

  Tack för svaret, jag pratade med SGU men dem sa att deras modell var inte så bra jämfört med den från SMHI.

  Min största fråga är om markklassning och om det finns en karta eller GIS-shapefill tillgängliga som vi kan använda till vårt modell område? Jag vill försöka om vi kan använda klassningen till en infiltrations/nybildning komponent i vårt Modflow model.

  Med vänliga hälsningar

  Robertus Hoogeveen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.