Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Beräkning av magasinförändring utifrån vattenbalans från modelldata

Hej!
Jag har en fundering gällande vattenbalansen som finns i excelarket (från modelldata per område) för respektive avrinningsområde. För att beräkna magasinförändring (ΔS = P – ET –R ), som ni beskriver på er hemsida, så använder jag den data som finns i excelarket för avrinning, nederbörd och evapotranspiration men detta medför att magasinförändringen blir noll. Kan man beräkna magasinförändringen på något annat sätt eller inkluderas denna i någon av de data som finns i excelarket?

Kommentarer

  • Hej Amanda!
    Kul att du är intresserad av vattenbalansen! De siffror du hittar i excelarkets första flik (Områdesinformation) är långtidsmedelvärden (30 år) av vattenbalansen och då brukar magasinsförändringar försummas, dvs ΔS=0. På kortare tid, dvs. mellan enskilda år, månader, veckor, dagar, så måste man dock ta hänsyn till magasinsförändringarna. Du hittar exempelvis siffror på magasinsförändringar i webbtjänsten Vattenbalans, där ΔS är uppdelat på tre olika typer av magasin (snö/is, mark-/grundvatten, samt ytvatten).

    En detalj som kan vara värd att notera när det gäller denna webbtjänst är att den presenterar vattenbalansen för delavrinningsområden, dvs delar av avrinningsområden. Det betyder att det ofta förekommer både inflöden och utflöden i dessa områden. Det som benämns "Utflöde" ska därför betraktas som skillnaden utflöde-inflöde. Om siffran är negativ betyder det att mer vatten runnit in i området än vad som runnit ut, vilket i sin tur betyder att vatten magasinerats i området.
    Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.