Beräkning av avrinningsområde

Hej!

Jag undrar hur avrinningsområdena tas fram och ifall dessa möjligen överensstämmer med de områden som finns i VISS Vattenkarta.

Kommentarer

  • Hej Kristina,
    Det stämmer att avrinningsområdena i VISS är samma avrinningsområden som finns i Vattenwebb. Geometrier för huvud- och delavrinningsområden och havsområden mm finns tillgängligt för nedladdning på SMHI:s webbsida med data från Svenskt vattenarkiv (SVAR).

    Avrinningsområden har ursprungligen ritats på pappersversioner av terrängkartan eller fjällkartan (1:100 000) och sedan överförts till digitala kartskikt. När indelningen i avrinningsområden på senare år har förfinats har områdena digitaliserats direkt i datorn. Då har digitala versioner av lantmäteriets kartor och höjddata använts som underlag.

    Här kan du läsa mer om SVAR: Faktablad: SVAR, Svenskt vattenarkiv

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.