Till senaste kommentaren

Beräkna reningsbehov/beting utifrån fosforbelastning

Hej!
Jag försöker beräkna reningsbehov för Dunkehallaån som har två delavrinningsområden: Ovan None (3099) och Mynnar i Vättern- Storvättern (3163).

För att bedöma antropogen belastning jämför jag angivna bakgrundsvärden med totalbelastning (brutto).

Det som förvirrar mig är att total bruttobelastning för delavrinningsområden (GTW) är betydligt lägre än totalt bruttobelastning för hela avrinningsområdet (TGW) i datan för delavrinningsområdet Mynnar i Vättern- Storvättern medan GTW är lika med TGW i delavrinningsområdet "Ovan None". 

Min fråga är alltså: Vilken data under "Källfördelning" bör ligga till grund för en uppskattning av antropogen belastning och redovisning av källfördelning när jag tittar på Dunkehallaån?

Tack!

Kommentarer

  • Hej Tove!
    Dunkehallaån har faktiskt ytterligare två delavrinningsområden (3153 och 3144) som ansluter mellan de två du räknar upp, men de är relativt små och där finns bara utsläpp från enskilda avlopp.

    Den antropogena belastningen beräknas i regel som skillnaden mellan total belastning och bakgrundsbelastning. Om du t.ex. vill uppskatta den antropogena delen av nettobelastningen (dvs den belastning du mäter med vattenprover vid utloppspunkterna av de olika delavrinningsområdena) så ska du beräkna skillnaden mellan total belastning och bakgrundbelastning för TNW (Totalt netto för hela avrinningsområdet). För område 3099 är t.ex. total nettobelastning av fosfor 103 kg/år av vilket bakgrundbelastningen står för 98 kg/år. Det betyder att den antropogena delen av nettobelastningen är 103-98=5 kg/år.

    Motsvarande beräkning kan även göras med bruttobelastningen. Bruttobelastningen är summan av utsläppen vid utsläppskällorna medan nettobelastningen är den del av belastningen som återstår vid utloppet av delavrinningsområdet. SMHI har utvecklat ett verktyg för betingsberäkning av fosfor som du hittar här: https://vattenwebb.smhi.se/beting/

    Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.