Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bakgrundsdata - övergödning i sötvatten

Hej
Jag jobbar i Lidköpings kommun på Teknisk Service Vatten- Avlopp. Vi i kommunen planerar för ett nytt avloppsreningsverk och tycker då att det är utmärkt att utnyttja info på er hemsida. När jag tittar på analys- och scenarioverktyget över vårt område uppstår två frågor
1) Varifrån hämtas bakgrundsdata för punktutsläpp för avloppsreningsverk och industri? Antar att det är från SMP Miljörapporteringsportalen men för vilket år, medeltal över flera år eller hur Hur ofta sker uppdateringar av dessa data.

2) Utsläppet från vårt nuvarande avloppsreningsverk sker alldeles i mynningen av Lidan innan den rinner ut i Vänern, till Vänerns vattenförekomst. Var redovisas detta utsläpp? Kan det bara ses som en delmängd i SUBID 5904? Utsläppen från Mariestad och Götene/Hällekis ARV ses ju som utsläpp direkt utanför resp tätort . Varför gör man inte på motsvarande sätt för Lidköping? Det är ju inga separata vattenförekomser i Vänern för dessa områden, eller?


Kommentarer

 • Hej Gudrun!
  Kul att du tycker våra verktyg är till hjälp i ditt arbete! Vi uppskattar din feedback och försöker hela tiden förbättra verktygen och underlagen. Här kommer ett försök till svar på dina frågor:

  1. Utsläppsmängderna har hämtats från sammanställningen av punktutsläpp inom HELCOM PLC7, utsläppsår 2017. Du kan hitta mer information om detta här: https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-punktkallor-i-vattenwebb-1.22746

  2. Jag har inget svar på den specifika frågan kring Lidköpings utsläpp (och de som jobbar med modelldata är just nu på semester) men antar att detta beror på var koordinaten för utsläppet ligger i förhållande till delavrinningsområdenas gränser. Om koordinaten ligger utanför gränsen för Lidan så hamnar den i Vänern - Värmlandsjöns bassäng.

  Var utsläppet hamnat i modellen har ingen praktisk betydelse för retentionen till havet eftersom det är obetydlig retention i nedre delen av Lidan. Det finns ett antal andra punktutsläpp kring Vänern som också hamnat i Vänern - Värmlandssjöns bassäng, t.ex. utsläppen från reningsverken i Källby och Årnäs.

  Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.