Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Åtgärdsbehov beting fosfor för t ex Lärjeån

Hej, vi vill med hjälp av modelldata och ev scenarieverktyg räkna fram ytbehov för möjlig P-minskning via dagvattenrening längs vattenförekomster i Göteborg. Vad är totala reningsbehovet för Lärjeån totalt? 4164 kg som visas som nuläge belastning när flaggan står vid mynningen till Göta älv - ska det ner till 0? När vi laddar ner modelldata ser siffror för nettobelastning något annorlunda ut. Och stämmer dessa överens med de beting som VM nu räknar fram i förvaltningscykel 3? Bra verktyg det här och hoppas våra lokala beräkningar möter era nationella och regionala på mitten!

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för din fråga. Att göra betingsberäkningar med hjälp av modeller är mycket aktuellt inom vattenförvaltningsarbetet på SMHI. Jag hoppas jag förstår rätt om du är nyfiken på vilken åtgärd man behöver vidta på land, främst via Lärjeån, för att uppnå en god status i kustvattenförekomsterna vid Göta älvs mynning. Frågan är komplex och svaret kan skilja sig beroende på vilken effekt man vill uppnå i kusten. Man behöver specificera
  • Under hur lång tid ska betinget få verka innan man utvärderar om man uppnått målet med bättre status? 
  • Ska man basera betinget på hur stor andel av det totala åtgärdsbehovet som land bidrar med eller ska man basera det på hur stort behovet i kusten är?
  För att med en rimlig säkerhet kunna besvara hur stor reducering som behövs på land krävs scenarioberäkningar som sträcker sig olika långt fram i tiden och som implementerar olika stora reduceringar på land. Dessutom ska det helst finnas en möjlighet att spåra vägen som lands näringsämnen tar genom kustzonen. En funktion för spårning finns för närvarande inte i Kustzonsmodellen. Det tar lång tid att utveckla och det arbetet kommer förhoppningsvis kunna påbörjas under 2020.

  Eftersom frågan är så aktuell inom vattenförvaltningen författades en metodbeskrivning på Vattenmyndigheternas uppdrag angående en ansats till hur man kan använda Kustzonsmodellens resultat för att beräkna ett landbeting. Detta gjordes just med anledning av betingsberäkningarna för cykel 3 som du nämner. Metodbeskrivningen är ett underlag till Vattenmyndigheternas beslut och exakt hur metodbeskrivningen och dess resultat kommer användas vet vi inte.

  Eftersom du säkerligen har frågor som är specifika för t.ex. Lärjeån och jag vill kunna besvara dom så ingående som möjligt kommer jag kontakta dig via mail för att skicka över metodbeskrivningen, diskutera frågan vidare och eventuellt sätta dig i kontakt med de kontaktpersoner vi haft kring vår leverans av metodbeskrivningen till Vattenmyndigheterna.

  Med vänliga hälsningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.