Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Flöde i Hjälmare kanal?

Ser att nu stor del av Hjälmarens avrinningsområde ingår i Arbogaåns avrinningsområde med mynning i Mälaren (658529-151200).

Detta är korrekt, pga ett flöde från Hjälmaren till Arbogaån via Hjälmarekanal. Undrar hur ni har uppskattad vattenföringen i kanalen.

Kommentarer

 • Hej!

  Vi har inga kontinuerliga mätningar på flödet genom Hjälmare kanal i vårt digitala dataarkiv. Men, vi har genom åren fått in uppgifter om flödet på papper. Flödet genom kanalen brukar enligt dessa ligga på ca 8% av utflödet ur Hjälmaren. S-HYPE är därför inställd på detta sätt. För perioden 1999-2013 ger detta ett utflöde till kanalen från Hjälmaren på i medeltal 2.6 m3/s.

  I rapporten som refereras till nedan anges att ”Genom kanalen tappas i medeltal ca 2 m3/s från Hjälmaren till Arbogaån”. Möjligen är flödet ut ur Hjälmaren i vår beräkning i S-HYPE alltså en aning för högt.

  Slutligen ger mätstationen Övre Hyndevad vid Eskilstuna en ytterligare möjlighet till kontroll av hur mycket som rinner ut genom Eskilstuna. Tyvärr är data därifrån ganska osäkra. Våra beräkningar ligger över mätvärdena, vilket snarast indikerar att flödet ut genom Hjälmare kanal skulle kunna vara ännu högre än vad de är i våra nuvarande beräkningar.

  Om ni känner till ytterligare information om storleken på flödet är vi intresserade av att ta del av detta.

  (Referens: SMHI (1993) Avrinningsområden i Sverige del 3. Vattendrag till Egentliga Östersjön och Öresund, Svenskt Vattenarkiv Version 1993.)

  Lena Hydrolog, produktansvarig
 • Hej!

  Tack för svar. Nej, vi har inga bättre uppgifter än vad ni har.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.