Antal vattendrag

Jag vet inte om jag börjar bli galen.. men jag har försökt söka med alla möjliga formuleringar, men jag kan bara hitta siffran "nästan 100'000 sjöar i Sverige" men ingenstans kan jag hitta hur många vattendrag det finns i Sverige (försöker jämföra hur många vattendrag som är fragmenterade av dammar och kraftverk mot det totala antalet).
Daniel Sjöström

Kommentarer

 • Hej Daniel!

  Välkommen till att ha funderat över en av de svåraste frågorna i svensk hydrologi.

  Det går att komma fram till flera hyggliga svar, men för att lyckas så måste man först bestämma sig för hur ett vattendrag ska definieras, och vattendrag kan definieras på olika sätt. Vattendragets bredd, längd, flöde eller tillrinningsområdes storlek är vanliga mått att utgå från.
  Svaret beror också på detaljeringsgraden i det underlag man använder, där ett grövre underlag ger färre vattendrag, och ett finare ger fler. Till råga på allt så beror antal vattendrag även av vädret, då det finns fler mindre vattendrag då det kommit mycket regn eller det varit snösmältning, och samma vattendrag kan torka ut vid ringa nederbörd och varmt väder.

  SMHI har sedan 1980-talet publicerat vattendrag från Svenskt Vattenarkiv (SVAR). Den datamängden har sitt ursprung i Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000, men flera korrigeringar har utförts baserat på kartor i finare skala. Här kan vi räkna ihop cirka 29 200 vattendrag, som i sin tur består av kortare flödeslinjer av vilka det finns cirka 136 600. Länk till SVAR: https://www.smhi.se/data/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-data-fran-svenskt-vattenarkiv-1.20127

  Under 2010-talet tog Lantmäteriet och SMHI i samverkan fram en ny beskrivning av Sveriges sjöar och vattendrag: Hydrografi i Nätverk. Hydrografiprodukterna kan laddas ned från Lantmäteriets hemsida och beskriver sjöar, vattendrag och det nätverk som binder dem samman. Här var arbetsskalan 1:10 000 vilket resulterade i närmare 360 000 vattendrag om totalt 52 600 mils längd. Länk till LM:s hydrografiprodukter: https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Hydrografi-i-natverk/Hydrografiprodukter/

  På senare tid har Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå arbetat med utgångspunkt från Lantmäteriets Nationella Höjdmodell (NH) för att med hjälp av AI beräkna var det finns potential för bäckar och diken, vilka oftast inte finns med i Lantmäteriets underlag.De här bäckarna och dikena kan ibland vara vattenfyllda och ibland vara uttorkade, men jag lyckas inte hitta någon publicerad uppgift om antalet vattendrag. Länk till deras karta: https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/markfuktighetskartor/har-finns-kartorna/

  Lycka till med din undersökning Daniel!

  Mvh,
  Ola


  Ola Databasexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.