Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Anges belastningen från specifika avloppsreningsverk som brutto- eller nettovärden?

Hej! I modelldata per område anges belastningen från specifika avloppsreningsverk i områdesinformationen. Är det brutto- eller nettovärdena som anges? Jag undrar också varför belastningen från avloppsreningsverk och enskilda avlopp som anges i områdesinformationen inte stämmer helt överens med någon av de angivna belastningarna i källfördelningen.

Kommentarer

  • Det är bruttobelastningen som presenteras i områdesfliken. De siffror som presenteras för det lokala området motsvarar siffror under ”Brutto för avrinningsområdet GTW” i källfördelningsfliken. De som presenteras för avrinningsområdet motsvarar ”Totalt brutto för hela avrinningsområdet TGW”.

    I de flesta fall är de siffror som presenteras i källfördelningsfliken något lägre än de som presenteras i områdesfliken. Det beror på att de beräknats på olika sätt. Siffrorna i områdesfliken är det brutto som vi hämtad från de ursprungliga databaserna. De siffror som presenteras i källfördelningsfliken är beräknade baserat på simularingar från S-HYPE. I vissa fall beror små skillnader helt enkelt på avrundning i beräkningarna. Skillnaden i värdena för enskilda avlopp skiljer sig åt därför att en del av bruttobelastningen antas försvinna på grund av markretention innan de når vattendragen. Detta borde framgå tydligare i Vattenwebb.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.