Varför är inte mina avfallskärl tömda?

Det kan bero på olika saker.

Ibland kan det vara på grund av tekniska problem med avfallsbilen, begränsad framkomlighet på grund av vägarbeten eller sjukdomar som gör att vi inte kan hämta avfallet på utsatt dag. Vid sådana händelser meddelar vi på vår webbplats och ibland på sms.

Det kan även bero på att det varit svårt för chauffören att komma fram till kärlen. Det är viktigt att se till att kärlen inte är blockerade av något, samt att det är skottat och halkbekämpat fram till kärlen vid vinterväglag.

Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller ej. Chauffören kan aldrig bli tvingad till att ta risker eller köra på en väg som hen bedömer inte är framkomlig.

Om dina kärl inte blivit tömda på grund av att de inte hunnit fram till din gata ännu, då kan du låta kärlen stå kvar tills de blivit tömda. Dröjer det flera dagar och det inte finns information på vår webbplats så får du gärna kontakta oss.
För att underlätta hämtningen av ditt hushållsavfall, tänk på att:

  • Ställa fram ditt/dina kärl senast kl. 06:00 på hämtningsdagen och låt dem stå framme tills de är tömda
  • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan
  • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik
  • Vägen fram till kärlet ska hållas fri. Vintertid är det viktigt att se till att kärlet inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat fram till kärlet.
Så här placerar du kärlen:

Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.