Frågor och svar om Hasselbacken - uppdaterad 2018-12-11

Vad händer just nu?
Idag den 11 december har flera lägenheter ompublicerats på hemsidan.

Etapp tre består av tre trappuppgångar;

Granitstigen 11 med inflyttning 7 mars 2019
Granitstigen 9 med inflyttning 21 mars 2019
Granitstigen 7 med inflyttning 9 maj 2019

Använd gärna bostadsväljaren som du hittar här för att virtuellt titta på husen och se vart lägenheterna ligger.

För dig som är intresserad av att flytta till våra nyproducerade områden är det bra att hålla extra koll på vår hemsida just nu eftersom vi då och då ompublicerar lägenheter där vi av olika skäl inte kunnat skriva avtal.

De ompublicerade lägenheterna hanteras på samma sätt som lägenheter i det befintliga beståndet. Det innebär att de 15 personer med flest köpoäng kommer att erbjudas lägenheten. Det är ingen visning och du tackar ja eller nej utifrån de uppgifterna som finns på hemsidan och de egna möjligheterna att titta på området.

Tackar personen med flest köpoäng nej, inte alls eller inte kan godkännas kommer vi att gå vidare till näst i tur som tackat ja. Här gäller också de vanliga reglerna för spärr av köplats vid nej eller om du inte svarar alls, som du kan läsa om under rubriken "Om du tackar nej".

Tyresö Bostäder har en ny uthyrningspolicy från den 10 december 2018. En av ändringarna i uthyrningspolicyn är att inkomstkraven är lägre jämfört med tidigare. Du kan läsa mer här . Använd gärna Bokalkyl, se bild nedan, den finns i varje publicerad lägenhetsannons. Bokalkylen kan göras när du är inloggad på Mina sidor men även direkt från hemsidan.
 

Det är bra att du kontrollerar att dina inkomstuppgifter är uppdaterade på Mina sidor liksom antalet vuxna och barn som ska bo i lägenheten. Bokalkylen lägger automatiskt in barnbidragen utifrån hur många barn som anges. Tänk därför på att du inte ska ange barn som du inte får barnbidrag för, till exempel vid växelvis boende och där den andra föräldern erhåller barnbidraget.

Varför kan jag bara anmäla intresse för max fem lägenheter och varför kan jag bli spärrad för att kunna göra nya intresseanmälningar om jag tackar nej?
För att uthyrningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt men ändå med valmöjlighet.

Vi har varit tvungna att publicera om många lägenheter i alla nyproduktionsetapper vi haft. Många anmäler intresse för det maximala antalet lägenheter men är sedan inte längre intresserad när man blir erbjuden en lägenhet som prioriterats lågt.

Ompublicering medför att uthyrningsprocessen måste börja om från början vilket gör att sannolikheten ökar för fler månader med dubbla boendekostnader.
Det vill vi undvika i kommande uthyrningar av nyproducerade lägenheter.

Anmäl därför bara intresse för lägenheter du verkligen vill ha. Om du står först i tur för att få en lägenhet och tackar nej, kan du komma att bli spärrad för att kunna göra nya intresseanmälningar under sex månader (gäller även intresseanmälningar i det befintliga beståndet).

Ingår vatten i hyran och hur funkar det med hushållsel?
Nej, kostnaden för vatten ingår inte i hyran utan kommer att debiteras utöver hyran för bostaden. På Hasselbacken ska du inte teckna eget elabonnemang för hushållsel, utan det tecknas av Tyresö Bostäder och du blir på samma sätt som för vattnet debiterad för det du förbrukar.

Kan jag anmäla intresse för fem lägenheter i varje etapp?
Ja, det är möjligt. Tänk på att bara anmäla intresse för de lägenheter du verkligen vill ha.

När publiceras etapp fyra?
Etapp fyra planeras att publiceras i början av 2019.
Vi kommer vartefter att uppdatera informationen med inflyttningsdatum för de kommande etapperna.

Varför finns inte alla lägenheter publicerade på hemsidan?  
Tyresö Bostäder har ett ägardirektiv som säger att vi fram till 1 oktober 2019 ska förmedla 25% av lediga lägenheter till kommunen.
 
Kan jag ändra mina intresseanmälningar?
Ja, fram tills dess att anmälningstiden löper ut kan du göra ändringar eller radera din intresseanmälan.

Hur blir det med dubbla hyror?
Du som redan har ett boende i hyresrätt måste planera för att behöva betala en eller flera dubbla hyror. Det gäller även om du redan är hyresgäst hos oss. Du kan i samband med att du säger upp nuvarande hyresavtal meddela hyresvärden att du önskar att lägenheten hyrs ut tidigare, men det är inte säkert att det är möjligt.

Finns det förråd?
Ja, alla lägenheter har ett eget förråd. I de flesta lägenheterna finns förrådet inuti bostaden, det heter "klk/frd" i planlösningen. Några lägenheter har ett separat förråd i ett annat hus. Information om det finns i planlösningen, i det nedre vänstra hörnet, ovanför bilden på huset. Du ser även i planlösningen att inget "klk/frd" finns. Så ta gärna för vana att klicka upp planlösningen till en större bild. Hyresreduktion kommer att ges till de hyresgäster som måste vänta på att kunna använda sitt förråd.

Kommer det att skapas fler parkeringsplatser?
Ja, det kommer att tillkomma cirka 140 parkeringsplatser i området genom det nya parkeringshuset som byggs och redan iordninggjorda och delvis uthyrda parkeringsplatser på den nya parkeringsytan som vetter mot Granängsvägen.

Finns det barnvagnsrum och cykelrum?
Det finns ett barnvagns- och rullatorrum i varje trapphus. Det finns inget cykelrum i husen, men det kommer att byggas cykelparkeringar med tak på gården. I det nya parkeringshuset som byggs kommer det att finnas plats för att parkera cyklar.

Kommer de som flyttar in på Hasselbacken att få förtur i kön till parkeringsplatserna?
Nej. Däremot kommer de nya hyresgästerna att prioriteras före dem som redan har en markplats. Detta är ingen speciell bestämmelse för Hasselbacken utan gäller för all uthyrning av parkeringsplatser. Läs mer om detta i Policy gällande bilplatser.

Hur mycket kommer vattnet att kosta?
Ungefärlig vattenkostnad beräknas vara 200-400 kr/mån. Kostnaden kan minskas genom minskad användning då hyresgästen betalar för hushållets faktiska förbrukning.

När flyttar man in i etapp tre?
Se information för respektive lägenhet.

Produktionen resterande byggnander och färdigställande av yttre miljö kommer att fortsätta under vardagarna och områden som varit tillgängliga med bil under inflyttningsdagarna kan komma att stängas av. Planera därför in transporter, såsom flyttbil, som körs fram nära fastigheten till det inflyttningsdatum som just din lägenhet har. Varje hyresgäst kommer också att få en speciell tid då man har tillgång till hissen.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.