Frågor och svar gällande rökfria kontrakt

När börjar det gälla?
Efter den 15 november kommer de lägenheter som vi publicerar bli rökfria kontrakt. I praktiken innebär det att dessa hyresgäster flyttar in i sina lägenheter om 1-3 månader. (kortare än 3 månader är exempelvis bumskontrakt)

Vad innebär rökfritt kontrakt?
Det innebär att du som hyresgäst inte får röka inne i din lägenhet, på balkong/uteplats eller i direkt anslutning till fastigheten.

Varför får min granne röka på sin balkong?
Din granne har ett äldre kontrakt och får då röka på sin balkong. Den dagen din granne flyttar och en ny hyresgäst flyttar in kommer samma regler gälla för den nya som för dig.

Finns det några områden som är helt rökfria?
Ja våra två nyproducerade områden, Temyntan  och Hasselbacken är helt rökfria. Här har alla rökfria kontrakt.

Vad händer om man röker ändå?

Man kan då få en rättelseanmaning, eftersom rökningen klassas som en störning. Vid upprepade anmaningar kan du riskera att förlora ditt kontrakt.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.