Vi har för närvarande ett problem på iOS appen som gör att programinformationen inte kan läsas in. Gå in på app store och uppdatera till den senaste versionen (8.0.2) så kommer appen fungera som den ska igen.