Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Radon

Hur hög är radonhalten i lägenheterna, finns någon aktuell mätning ?
Ingrid Åström

Kommentarer

  • Timråbo har mätt och mäter radonhalterna i alla sina fastigheter. På de områden där radonhalten överstigit gränsvärdet har vi upprättat handlingsplaner för att genomföra åtgärder. Åtgärdsplanen är kommunicerad med vår tillsynsmyndighet. Flera av våra områden har fått åtgärder utförda redan.
    Micael Löfqvist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.