Vilka yrkesföreningar finns i Sveriges läkarförbund?

Som yrkesverksam medlem i Sveriges läkarförbund behöver du enligt stadgarna även vara medlem i en lokalförening där du arbetar samt en yrkesförening. En yrkesförening driver frågor som är knutet till din ställning och plats i yrket. Det kan röra sig om att påverka förutsättningarna för dig som jobbar på ett sjukhus (Sjukhusläkarna) eller att driva frågan om en bättre arbetsmiljö inom primärvården (Distriktsläkarföreningen).

För dig som ännu inte är färdig specialist organiseras du och dina kollegor som också är underläkare i SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening). Här är du medlem fram till dess att du blir färdig specialist.

Läkarförbundets yrkesföreningar:
Chefsläkarföreningen
Sjukhusläkarna
Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)
Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF)
Svenska Militärläkarföreningen (MLF)
Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)
Sveriges Industriläkarförening
Sveriges Yngre Läkares förening (SYLF)

Är du läkarstudent? Välkommen till Sveriges läkarförbund Student! Här kan du läsa mer om vad vi gör för dig och varför det är så bra att vara medlem hos oss https://slf.se/student/

Med vänliga hälsningar,
Sveriges läkarförbund
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.