Vad har jag som ST-läkare för rättighet att kräva deltagande i?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8, HSLFS 2021:8) ska den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (BT/ST-läkaren) ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för specialiteten. Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen för BT och ST.

I de allmänna råden skriver man att det individuella utbildningsprogrammet bör innehålla:
  • planerad intern och extern utbildning,
  • planerat deltagande i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbeten och
  • planerad tid för regelbundna självstudier.
Medan föreskrifter är bindande regler och uttrycks med ”ska” innehåller allmänna råd rekommendationer om hur föreskrifterna kan eller bör tillämpas och uttrycks med ”bör”. Du har alltså ingen ovillkorlig rätt att kräva deltagande i till exempel externa kurser. Trots att det inte finns några bindande regler för planerad intern och extern utbildning så är ändå de allmänna råden en stark rekommendation som verksamhetschefen bör beakta.

Vi samlar information om ST på vår webbplats.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.