Vad har jag för reseskydd om jag har en Hemförsäkring hos Folksam via mitt medlemskap?

Du som har en Hemförsäkring hos Folksam via medlemskapet i Läkarförbundet gäller nedan:

Jag vill ställa in min resa, vad gäller?
Om du har Hemförsäkring Stor eller Resklar ersätter avbeställningsskyddet vid akut sjukdom eller olycksfall. Avbeställningsskyddet ersätter inte avbokad resa på grund av oro för att bli smittad eller om UD avråder från att resa.

Om du inte vill resa på grund av UD:s avrådan till resmålet kan du vända dig till rese- eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Vad gäller om jag redan befinner mig i ett riskområde?
Reseskyddet gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International.

Vad händer om jag blir satt i karantän?
Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd. Genom försäkringskassan kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning. Läs mer hos Försäkringskassan.

Hur fungerar katastrofskyddet i hemförsäkringen?
Nu har Folksam aktiverat katastrofskydd i hemförsäkringen. Skyddet omfattar summor upp till 10 000 kronor för skäliga och nödvändiga utgifter som flygbiljetter. Katastrofersättningen gäller per person i hushållet som är skriven på samma adress. Här finns mer information om katastrofskyddet.

Kontakta gärna Folksam om du har fler frågor som rör dina försäkringar.

(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.