Vad händer om jag missar att betala medlemsavgiften?

Om du missar att betala en medlemsavgift händer följande (inga påminnelseavgifter tillkommer):
  1. En första påminnelse skickas nästkommande månad.
  2. Om första påminnelsen är obetald skickas en andra påminnelse. Om denna inte betalas upphör förmånen Läkartidningen. Förmånen aktiveras igen om avgiften betalas.
  3. En tredje påminnelse skickas om avgiften fortfarande är obetald.
  4. Om avgiften inte betalas vid den tredje påminnelsen avslutas ditt medlemskap i Läkarförbundet på grund av bristande betalning.
Vid ett avslutat medlemskap förlorar du tillgången till vår individuella förhandlingshjälp om löne- och anställningsvillkor med mera, liksom till vår juridiska rådgivning om anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdspolitik.

Om du efter utträdet behöver hjälp och blir medlem igen råder sex månaders karenstid innan du på nytt kan få individuellt fackligt stöd.

Även eventuella försäkringar så som inkomstförsäkring  och medlemsförsäkringar via Folksam samt övriga medlemsförmåner upphör.

Logga in på Min sida på lakarforbundet.se för att se dina tre senaste fakturor.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.