Vad händer om jag inte når kompetenskraven i målbeskrivningen?

För att kunna ansöka om bevis om specialistkompetens hos Socialstyrelsen ska du ha uppnått kraven i din specialitets målbeskrivning. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) ska din handledare och verksamhetschef vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring bedöma ST-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring och som ingår i din specialistbevisansökan.

Om bedömningen visar att ST-läkaren inte har uppfyllt kompetenskraven, bör det leda till en åtgärdsplan som omfattar justeringar i det individuella utbildningsprogrammet, förändringar i verksamhetens utbildningsinsatser, eller tydligare krav på ST-läkarens insatser med syftet att du ska kunna nå kompetenskraven i målbeskrivningen. Exempel på utbildningsinsatser är auskultationer, kliniska tjänstgöringar under handledning och kurser.
Sveriges läkarförbund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.