Vad gäller för mig som gravid läkare?

Arbetsgivaren ska alltid göra en individuell riskbedömning av din arbetsmiljösituation när det kommer till hens kännedom att du är gravid. Arbetsgivare inom vård och omsorg ansvarar för att, i varje enskilt fall, ta ställning till om exponering för covid-19 kan ha skadlig inverkan på graviditeten eller orsaka annan ohälsa hos den gravida eller fostret.

Socialstyrelsen räknar gravida mellan vecka 22-36 som riskgrupp för covid-19. Arbetsmiljöverkets uppfattning är, att gravida arbetstagare inom vård och omsorg, från och med graviditetsvecka 20, får arbeta med patienter eller omvårdnadstagare, som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. En gravid arbetstagare kan, före graviditetsvecka 20, arbeta om den individuella riskbedömningen tillåter det. Kombinationen med andra riskfaktorer ska beaktas i riskbedömningen.

För att läsa mer om vilka rättigheter du har och vilket ansvar din arbetsgivare har, klicka här eller kontakta Medlemsrådgivningen.
Medlemsrådgivningen (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.