Vad är timanställning?

Timanställning är inte en riktig anställningsform i lagens mening. I stället är det en betalningsmodell, där du får betalt per arbetad tidsenhet (oftast timme) i stället för en viss andel av en månadslön. Det som oftast egentligen föreligger juridiskt vid en så kallad timanställning är något som heter intermittent anställning. Vid en sådan anställningsform är det flera saker som är bra att tänka på och känna till. Kontakta Medlemsrådgivningen för att få råd och stöd kring din intermittenta anställning.
Medlemsrådgivningen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.