Vilken roll har lokal- och yrkesföreningarna i Läkarförbundet?

Som medlem i Läkarförbundet är du också medlem i en lokalförening och i en yrkesförening.

Lokalföreningar:
Läkarförbundet har 25 lokalföreningar spridda över hela landet. Som läkare och medlem i Läkarförbundet, tillhör du den lokalförening som är verksam där du arbetar. Lokalföreningarna har förhandlingsmandat för sina medlemmar och kan driva frågor som är relevanta för dig på din arbetsplats. Lokalföreningen kan bland annat hjälpa till med frågor om lön, rådgivning inför en anställning och innan du skriver under ett anställningsavtal. När det handlar om mer komplicerade ärenden som tvister, avstängning eller diskriminering är ombudsmän och jurister på Läkarförbundet redo att hjälpa till. Större lokalföreningar har ofta egna ombudsmän anställda.

Yrkesföreningar:

I ditt medlemskap ingår också ett medlemskap i en av våra åtta yrkesföreningar. En yrkesförening driver frågor som är knutet till din ställning och plats i yrket. Det kan röra sig om att påverka förutsättningarna för dig som jobbar på ett sjukhus (Sjukhusläkarna) eller att driva frågan om en bättre arbetsmiljö inom primärvården (Distriktsläkarföreningen). För dig som ännu inte är färdig specialist organiseras du och dina kollegor som också är underläkare i SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening). Här är du medlem fram till dess att du blir färdig specialist.

Du byter lokal- och/eller yrkesförening genom att logga in på Min sida på lakarforbundet.se. Här hittar du alla föreningarSveriges läkarförbund (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.