Vad är ett utbildningsprogram för ST?

Ett utbildningsprogram är ett viktigt och obligatoriskt dokument som kommer att följa med dig under hela din ST. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8, HSLF-FS 2021:8) ska läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (BT/ST-läkaren) ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för den aktuella specialiteten.

Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen. Utbildningsprogrammet bör innehålla planerad intern och extern utbildning, planerat deltagande i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbeten, och planerad tid för regelbundna självstudier.

Vi samlar information om ST på vår webbplats.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.