När kan jag som gravid börja ta ut föräldraledighet?

Om du är gravid kan du börja ta ut ledighet med föräldrapenning från och med dag 60 före beräknad förlossning. Då kan du också ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan om arbetet är för tungt.  

Om du vill börja ta ut föräldraledighet och önskar ytterligare råd och stöd, kontakta Medlemsrådgivningen på medlemsradgivningen@slf.se
Medlemsrådgivningen (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.