Kan jag göra delar av min AT utomlands?

Det finns en möjlighet att tillgodoräkna sig del av praktisk tjänstgöring som gjorts i annat EU/EES-land eller Schweiz.

Förutsättningarna är följande:
  • Att praktiktjänstgöringen sker under ett regelverk som påminner om det svenska regelverket för AT.
  • AT ska ha genomförts efter avlagd svensk läkarexamen.
  • Du kan endast tillgodoräkna dig nio månader AT.
  • AT får endast genomföras inom dels invärtesmedicinska specialiteter och barn- och ungdomsmedicin, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader.
VI har samlat information om AT på vår hemsida.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.