Kan jag göra delar av min AT utomlands?

Det finns en möjlighet att tillgodoräkna sig del av praktisk tjänstgöring som gjorts i annat EU/EES-land eller Schweiz.

Förutsättningarna är följande:
  • Att praktiktjänstgöringen sker under ett regelverk som påminner om det svenska regelverket för AT.
  • AT ska ha genomförts efter avlagd svensk läkarexamen.
  • Du kan endast tillgodoräkna dig nio månader AT.
  • AT får endast genomföras inom dels invärtesmedicinska specialiteter och barn- och ungdomsmedicin, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader.
Sveriges läkarförbund Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.