Kan jag arbeta som läkarassistent?

I praktiken brukar två huvudgrupper bli aktuella för anställning som läkarassistenter: läkarstudenter och läkare utbildade utanför EU/EES.

En anställning som läkarassistent är ett bra sätt för läkarstudenter att få bekanta sig med andra professioners uppgifter, få en inblick i sjukvårdens arbetssätt och skapa kontakter med framtida arbetsgivare.

Om du är läkarstudent, kan du läsa mer om arbetet som lärarassistent på SLF students webbplats.

Om du är utlandsutbildad och vill arbeta som läkarassistent i väntan på svensk legitimation? Då kan du läsa mer i vår broschyr: Rekommendationer vid arbete som läkarassistent


Medlemsrådgivningen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.