Jag får inte så mycket ST-handledning som jag behöver, vad ska jag göra?

Om du tycker att du inte får tillräckligt med handledning så bör du lyfta frågan med din verksamhetschef, studierektor och handledare. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8, HSLF-FS 2021:8) finns mycket specificerat kring handledning som ni kan utgå från i er diskussion. Det är exempelvis vårdgivarens ansvar att det finns tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning.

Handledningen av ST-läkare ska ges med utgångspunkt i det individuella utbildningsprogrammet och ska ges kontinuerligt i form av stöd och vägledning. Du ska ha en huvudansvarig handledare som ska ha bevis om specialistkompetens i den specialitet som du avser uppnå.

Därtill ska du för varje utbildningsperiod, det vill säga sidotjänstgöring, ha tillgång till en handledare med relevant specialistkompetens. Samtliga av dina handledare ska ha genomgått handledarutbildning.

Vi samlar information om ST på vår webbplats.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.