Får jag en lägre medlemsavgift om jag arbetar/vistas utomlands?

Du som arbetar eller vistas i utlandet större delen av året och som inte har en svenskregistrerad arbetsgivare, kan ansöka om ett vilande medlemskap med en reduktion på 100 procent.

Läs mer om vad som gäller för reduktion av medlemsavgiften i blanketten nedan. Vid förfrågningar och ansökan vänd dig till förbundets Medlemsservice via mejl til, medlem@slf.se

Observera att flera reduktioner inte går att kombinera.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.