Har jag rätt till egen studietid under min ST?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8, HSLF-FS 2021) står det att ”Det individuella utbildningsprogrammet bör innehålla planerad tid för regelbundna självstudier.”

Du har alltså ingen ovillkorlig rätt att kräva egen studietid. Men eftersom Socialstyrelsen rekommenderar tid för regelbundna självstudier är det något som de anser är viktigt för ST-läkares kompetensutveckling. Sveriges yngre läkares förening (SYLF) anser och rekommenderar att varje ST-läkare ska ha schemalagd självstudietid motsvarande minst fyra timmar per vecka.

Vi samlar information om ST på vår webbplats.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.