Har jag rätt till egen studietid under min ST?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) står i 2 kap. 3§ under Allmänna råd: ”Det individuella utbildningsprogrammet bör innehålla planerad tid för regelbundna självstudier.”. Föreskrifter kan likställas med ska-krav medan allmänna råd kan likställas med bör-krav.

Du har alltså ingen ovillkorlig rätt att kräva egen studietid. Men eftersom Socialstyrelsen rekommenderar tid för regelbundna självstudier är det något som de anser är viktigt för ST-läkares kompetensutveckling. Sveriges yngre läkares förening (SYLF) anser och rekommenderar att varje ST-läkare ska ha schemalagd självstudietid motsvarande minst fyra timmar per vecka.
Sveriges läkarförbund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.