Har jag rätt att ta ut min semester under sommaren?

Ja, du har i regel rätt att få ledigt under sommaren. Arbetsgivaren ska försöka ge dig en sammanhängande ledighet på fyra veckor under huvudsemesterperioden, oftast juni–augusti.

För dig som arbetar inom kommun och region kan du enligt kollektivavtalet få två semesterdagar extra om du mot din vilja och på arbetsgivarens begäran fått högst 14 semesterdagar under huvudsemesterperioden eller en semesterdag extra om du bara fått 15–19 dagar.
Medlemsrådgivningen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.