Är det möjligt att genomföra delar av min svenska ST utomlands?

Som ST-läkare i Sverige kan du under vissa förutsättningar genomföra delar av din ST utomlands och tillgodoräkna dig tjänstgöringen inom ramen för din svenska ST. Om du genomför din ST utifrån regelverket från 2015 (SOSFS 2015:8) finns möjlighet att tillgodoräkna sig upp till fyra års tjänstgöring som läkare i ett annat land. För att kunna tillgodoräkna dig arbetet krävs att du arbetar som behörig läkare i tjänstgöringslandet och att du får kontinuerlig handledning. Du måste även få ett intyg om tjänstgöringen från en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Därtill ska en handledare i Sverige intyga att tjänstgöringen bidragit till att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen.

Läs mer i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring, kap 6, 6 §

Även för dig som följer regelverket från 2008 finns möjlighet till tillgodoräknande. Läs mer i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring, kap 6, 2§
Sveriges läkarförbund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.