Är det möjligt att genomföra delar av min svenska ST utomlands?

Som ST-läkare i Sverige kan du under vissa förutsättningar genomföra delar av din ST utomlands och tillgodoräkna dig tjänstgöringen inom ramen för din svenska ST. Om du genomför din ST utifrån regelverket SOSFS 2015:8 finns möjlighet att tillgodoräkna sig upp till 4 års tjänstgöring som läkare i ett annat land och utifrån regelverket HSLF-FS 2021:8 upp till 4,5 års tjänstgöring utomlands.

För att kunna tillgodoräkna dig arbetet krävs att du arbetar som behörig läkare i tjänstgöringslandet och att du får kontinuerlig handledning. Du måste även få ett intyg om tjänstgöringen från en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Därtill ska en handledare i Sverige intyga att tjänstgöringen bidragit till att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen.

Vi samlar information om ST på vår webbplats.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.