Vem har ansvaret för arbetsmiljön när jag arbetar hemifrån?

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret oavsett om arbetet utförs hemma eller på arbetsplatsen. Det saknas dock en detaljerad reglering kring vilka krav som ställs på en arbetsplats hemma. Hänsyn måste även tas till om hemarbetet är på medarbetarens initiativ, omfattning och om det är tillfälligt. I praktiken är det svårt för arbetsgivaren att kontrollera arbetsmiljön hemma varför det är viktigt att medarbetare påtalar om hen behöver någon utrustning för att utföra arbetet hemifrån.
Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.