Vad gäller om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Arbetsbrist är ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för en uppsägning. Arbetsbrist är ett väldigt vitt begrepp som omfattar ekonomiska och organisatoriska förändringar i ett företag och det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist. Arbetsgivaren måste dock visa att det finns saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägning. Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren som regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen (fackklubben) eller Sveriges Arkitekter för en förhandling. Uppsägningen ska enligt MBL (medbestämmandelagen) inte läggas förrän efter avslutad förhandling.

Du har även enligt LAS (lagen om anställningsskydd) rätt till ett skriftligt uppsägningsbesked som ska överlämnas personligen och uppfylla vissa formalia. I en konjunkturkänslig bransch, som den arkitekter verkar i, är det inte ovanligt med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Läs mer om arbetsbrist här.
Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.