Vad är ett varsel?

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda.

Om minst fem anställda kommer att sägas upp, ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning.
Ett varsel måste innehålla uppgift om varför arbetsgivaren vill säga upp, hur många arbetstagare som kan bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske.
Fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen. När en arbetsgivare planerar förändringar av verksamheten måste denne alltid förhandla det med facket innan beslut tas om förändringarna.
Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.